Skip to main content
on 01 Jan 2020 12:16 PM

Een klant van mij heeft last van traagheid in de hele infrastructuur maar in het bijzonder in een helpdesk applicatie. Alle deskundigen van alle leveranciers zijn al langs geweest, niemand die snapt waar het aan ligt. 'Aan ons ligt het niet'.

Ik heb alle deskundigen samen rond een tafel gezet en ze één voor één hun verhaal laten doen. Wat ze weten, wat ze gezien hebben en waarom het probleem niet in hun deel van de IT zit. Toen iedereen zijn verhaal verteld had, en ik een paar vragen gesteld had, wist ik welke twee problemen de traagheid veroorzaken.

Leer wat je weet

Deze klant heeft een storage netwerk. De storage mensen vinden dat netwerk en de netwerk mensen vinden dat storage. En dus kijkt niemand ernaar. Als je 58 servers met 2 kabels op de storage aansluit dan is het alsof een 58 baans snelweg plotseling versmalt naar 2 banen. En dan is het niet verrassend dat daar lange files ontstaan, zeker niet als vrachtwagens, familie auto's, sportauto's en motoren ineens dwars door elkaar moeten rijden.

Het andere probleem is dat grote hoeveelheden data met hele kleine beetjes tegelijk worden opgehaald. Op een deel van je snelweg heb je maar twee banen en dan ga je ook nog eens voor elk pakketje heen en weer rijden, in plaats van dat je één vrachtwagen met een paar pallets pakketjes stuurt. Dat geeft onnodige verkeersdrukte en het overzetten duurt tientallen tot honderden keren zo lang als nodig.

Toen ben ik gaan meten. De metingen hebben deze problemen bevestigd. Onderweg zijn er ook nog wat kleinere dingen boven water gekomen. Voor alle gevonden problemen zijn er oplossingen die geïmplementeerd worden. 

Doordat ik overzicht gecreëerd heb worden de problemen snel duidelijk. Maar ook door te kijken naar delen van de IT waar niemand zich verantwoordelijk voor voelt. Goed omgaan met IT performance vraagt kennis, ervaring, overzicht én inzicht. Beheerders kunnen heel veel kennis hebben van het deel dat ze beheren, de kennis van aanpalende delen is vaak beperkt en ook specifieke performance kennis ontbreekt vaak. Daardoor missen ze oorzaken die deels buiten hun eigen aandachtsgebied liggen.

Sciante zorgt al bijna 10 jaar dat systemen van haar klanten goed gaan presteren en goed blijven presteren. Problemen lossen we snel en vakkundig op, maar nog liever voorkomen we de problemen voor ze optreden. Sciante heeft een unieke kijk op het vakgebied waar door we snel, vakkundig, met overzicht én inzicht problemen aanpakken en voorkomen.

Om je IT snel en betrouwbaar te maken en te houden neem je contact op met Sciante via de onderstaande button.

Leer wat je weet

We use cookies on this site to enhance your experience

We also use analytics to analyze the use of this site